Katarína

jazykový kurz - angličtina

I am an enthusiastic lecturer of English language . I have been teaching this language for 19 years and 8 years via Skype. I will be glad to have conversation with you about any subject, prepare you for job interview and help you with mastering this beautiful language in a funny and interesting way.

When teaching children, I use interactive approach full of songs, games and exercises aimed at small pupils. Grammar is explained in attractive and simple way.

Som nadšená lektorka angličtiny. Tento jazyk učím 19 rokov a 8 rokov cez Skype. Veľmi rada budem s Vami konverzovať na akúkoľvek tému, pripravím Vás na pracovný pohovor a pomôžem Vám zvládnuť tento nádherny jazyk zábavným a zaujímavým spôsobom. Pri výučbe detí používam interaktívny prístup plný piesní, hier a cvičení určených pre malých žiakov. Gramatiku tak vysvetlím atraktívnym, no jednoduchým spôsobom.

 

Moje kurzy