Monika

jazykový kurz - angličtina

My name is Monika, I attend the Faculty of Political Science and International Relations, the international relations study program within the Master degree study. I have very strong communication skills and I use the communicative approach in teaching. I can teach you conversational English, help you prepare for interviews, meetings, entrance or final examinations, and presentations in English. I choose material according to student`s requirements and level and I try to find an individual approach for each student.

Learning languages should be a lot of fun and you should feel refreshed and accomplished at the end of your lesson. I am flexible and I will do my best to adjust to your schedule and requirements. I love the English language and teaching people and I can help you learn to speak English.

Volám sa Monika, študujem na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, v študijnom programe Medzinárodné vzťahy magisterského stupňa štúdia. Mám silné komunikačné zručnosti a používam komunikatívny prístup vo výučbe. Môžem vás naučiť konverzačnú angličtinu, pomôcť pripraviť vás na pohovory, stretnutia, vstupné, či záverečné skúšky a prezentácie v angličtine. Študijný materiál vyberám na základe požiadaviek a úrovne študenta, a snažím sa nájsť pre každého študenta individuálny prístup.

Výučba jazykov by mala zahŕňať veľa zábavy a vy by ste sa mali cítiť svieži a zdokonalení na konci vašej hodiny. Som flexibilná a spravím všetko preto, aby som sa prispôsobila vášmu rozvrhu a požiadavkám. Mám rada anglický jazyk a rada vyučujem, a môžem vám pomôcť naučiť sa hovoriť po anglicky.

 

Moje kurzy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *